M-EKIS Rudolfov, arch. Stanislav Kovář, Vás zve na besedu: ÚSPORY ENERGIÍ A VODY – JAK NA TO?

Beseda bude ve středu 15. března 2023 od 18 h v Centru Měsíčnice v Rudolfově. Vstupné na pronájem sálu a občerstvení je dobrovolné.

Společně si odpovíme např. na tyto otázky:

 • Jsou ceny energií a vody vysoké nebo nízké?

 • Mohu využít program Nová zelená úsporám?

 • Jaké jsou novinky v technologiích vytápění?

 • Kde všude lze spotřeby zejména ušetřit?

 • Jaký zdroj nebo zdroje tepla si vybrat?

 • Kdy jsou energetické průkazy povinné?

 • Jaké jsou požadavky na nové budovy – NZEB?

 • Jaká je návratnost realizovaných opatření?

 • Co nám může přinést nová instalace FV?

 • Může být rodinný dům zcela soběstačný?

 • Zachráníme klima na Zemi pro naše děti?

Kontakt – S.Kovář, tel. 604 602 972, aspektrum@volny.cz, specialista MPO ČR pro podporu úsporných projektů.