Kurzy pro dospělé

„Měsíčnice je určena všem, kteří chtějí změnit svůj život k lepšímu a hledají jak. Svým studentům poskytujeme vědění, které mohou aplikovat prakticky okamžitě v každodenní realitě.“

Ženský kruh ZÁKLADNÍ

Pojďme společně nalézt naši podstatu, vraťme se ke své vnitřní síle a objevme svou jinovou charakteristiku, a až rozpoznáme nezměrné dary této energie, začneme ji využívat ve prospěch svůj i svého okolí.

Ženský kruh NAVAZUJÍCÍ

Prohloubení znalostí ze základního kurzu, jako např. ženská energie a trigramy – naučíme se aplikovat práci s trigramy v rámci našeho cyklu. Vyzkoušíme si jednoduché a účinné meditační techniky a psychoenergetická cvičení. Pojďme společně dále pracovat s ženskou energií.

Vnitřní síla

Pojďme společně objevovat skrytou sílu ženy, poznejme podstatu naší jedinečné energie a prožijme spojení s touto nádhernou vnitřní bytostí.

Tři pilíře boha a tři pilíře bohyně

Každý muž může kultivovat a posilovat svou mužskou energii skrze chrám boha. Tento chrám je nesen třemi pilíři. Pilířem vnitřního boha, pilířem boha otce – mužské linie a pilířem boha otce – nebe.
Naše pramáti věděly, že se mohou kdykoli obracet na naše Slovanské Bohyně. Jejich energie je zároveň něžná i silná, podporující a chránící. Navraťme se k tomuto původnímu umění žen. A spojme se zpět s Bohyní, která má pro nás připravené poselství.

Rodový statek podle Anastasie

Souzníme s obrazy a myšlenkami sibiřské poustevnice Anastasie, proto si chceme s vámi o knihách Anastasie povídat.
Jak věříme, v těchto knihách nenaleznete pouze informace k zahradám a zahradničení, ale jsou to silné osobnostně rozvojové knihy.

Můj zelený ráj – VEČERNÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 NEJSOU VYPSANÉ TERMÍNY. Kurz Můj zelený ráj můžete u nás studovat online.

Můj zelený ráj nám umožní uvědomit si skutečný význam Matky Země pro ženu i muže. Cílem setkávání je zprostředkování moudrosti našich babiček a dědů v oblasti péče o zahradu, předávání ryze praktických návodů a zkušeností. Sdílení obrazu zahrady jako prostoru lásky, jako malého ráje pro člověka a všechny rostliny, tvory a bytosti, které s ním tento prostor sdílí. Tradiční postupy v netradičních souvislostech.

Eneagram NAVAZUJÍCÍ

Naučíte se používat mechanismy Eneagramu. Díky tomu přestanete vnímat konflikty a problémy jako dosud spíše v osobní rovině, ale zaměříte se na jádro komunikace, což maximálně zefektivní vzájemnou spolupráci nejen v osobním životě, ale také v pracovním kolektivu.

Vaření s Bohunkou

Není lepšího setkávání než u krásně prostřeného stolu a u dobrého jídla. Naše Bohunka si pro vás vždy připraví nějaké dobroty a recepty k nim. Když budete chtít, můžete přinést ochutnat, co nejraději vaříte a pečete vy doma a budeme rádi za recepty. Ty přineste v ideálním případě ve více kopiích. Vytvoříme společně tak bohatý ochutnávkový stůl a každý si tak zároveň i odneseme pár zajímavých receptů domů.

Cestou ženy

Těšit se můžete na osm večerních setkání, při kterých si budeme zvědomovat všechny fáze cyklu a případně i hojit a léčit některé naše bloky či nesprávná uchopení / pochopení jednotlivých fází. Pracovat budeme také se všemi smysly přes příběhy, bylinky a oleje, budeme pracovat s naší intuicí. Chceme ženám navodit pocit klidu a naladění se na sebe sama. Nechceme přednášku, ale společné sdílení.

Slova pro život

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 NEJSOU VYPSANÉ TERMÍNY.

Slovo? Pro generace dávno minulé něco silného a důležitého. Pro nás? Něco tak nepatrného a bezvýznamného! Pro tajná učení věků minulých mělo slovo zásadní význam.
Je nám dáno žit v nádherné době, době, kdy soudobé poznatky otvírají dávno zapomenuté vědění. Průlom v našem přístupu ke slovu nastartoval výzkum vědců (Dr. Gargajev a Dr. Poponin). Podle jejich teorie je DNA plastická a správně vneseným kódem – slovem můžeme překódovat i buněčné vzpomínky. Stejně fascinující je teorie morfických polí, která nám připomíná, jak obrovská je síla myšlenky.

Putování pro klid a zdraví

Jednodenní putování v tichosti krásnou přírodou. Dodržujeme pravidla Kruhu přátel Bruna Gröninga.

Obrázek osobního štěstí

Obrázek osobního štěstí je velmi stará technika, která pracuje s naším podvědomím v několika rovinách avšak takovým způsobem, abychom nepoužívali manipulaci (jako je tomu například u vision boardu), ale na místo toho abychom pomohli vesmírnému intelektu navést nás na cestu, která je pro nás správná a prospěšná.

Bydlíme v souladu

Poznejme celostní zákony Univerza, které jdou napříč všemi věky i kulturami a které současný člověk ke své vlastní škodě opustil. Otevřme se radosti z utváření prostoru.

Domy blízké přírodě: Eko domy od A do Z

V tomto velmi intenzívním kurzu probereme různá hlediska a postupy navrhování a realizace ekodomů jako domů zdravých, úsporných a krásných. Každý účastník si může navrhnout dům sám pro sebe. Využijeme pravidla šetrných domů, feng-shui a architeriky. Seznámíme se s pravidly výběru dobrého místa a stavby dobrého domu.

Kurzem vás provede lektor: Ing.arch. Stanislav Kovář, CSc.

09. 11. 2022: 18:00 – 21:30, 750 Kč

Toužíte po změně, která bude trvalá? 

Přidejte se k nám.

Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů

13 + 5 =