IV. pilíř hojnosti podle Slovanů: Smysl života

Krásný den všem, prožíváme spolu báječných měsíců, kdy se blíže a hlouběji budeme zabývat pilíři hojnosti podle našich předků – Slovanů.

Než se pustíte do článku, podívejte se nejprve na úvodní video k tomuto pilíři.


Již velmi dlouho jsme přesvědčováni, že žijeme pouze jeden pozemský život. Což jde přesně proti tomu, čemu věří Slované. Život je nekonečný. S každým pozemským životem pouze oblékáme nové šaty – tělo. Ale naše duše se vrací poté, co splnila svůj úkol na Zemi, zpátky ke Zdroji až do doby, než se opět vtělí. Nejen že toto jsme zapomněli a přijali jsme vnucené přesvědčení o omezenosti života, ale skrze to jsme podlehli a stále podléháme honbě za materiálnem.

Vždyť máme jenom jeden život, tak si ho musíme užít co nejlíp a po nás ať přijde potopa. Ani si neuvědomujeme, v jakém obrovském paradoxu žijeme. Anastasia by řekla, že člověk zapomněl na své původní předurčení. A tak se většina z nás stále ještě žene za nejrůznějšími šidítky a zapomíná na skutečný smysl svého života. Přitom je to pro nás zcela zásadní věc.

Z rozsáhlého výzkumu, který probíhal s lidmi, kteří prodělali infarkt, vyšel velice zajímavý závěr. Určité procento lidí, kteří zažili toto onemocnění, se potýkali s nedostatkem hojnosti ve svém životě. To bylo ale téměř zanedbatelné procento. Mnohem větší skupina trpěla nekvalitními mezilidskými vztahy, nebyli šťastni v partnerství, zažívali dlouhodobou šikanu na pracovišti apod. Jednoznačně největší procento lidí, které zasáhl infarkt, vypovědělo, že je dlouhodobě nebaví to, co dělají, nedává jim to smysl, cítí se být jenom bezvýznamným kolečkem v obrovském soukolí nějakého stroje, který ani nedokážou definovat. To je podstata naší doby.

O čem to vypovídá? Někdo, kdo s námi nemá dobré úmysly, nám vzal čas. A tím i možnost nalézt způsob života, který nás naplňuje.

Smysl života není tedy jen nějaké správné povolání, které mě naplňuje, ale je to celý komplex dobře nastavených vztahů v mém životě. Toto si mohu plně zvědomit, jen když budu mít čas – pak objevím přesně takovou formu žití, jaká je pro mě určena. Podle Anastasie je prvním a nejvyšším zákonem pro člověka zdokonalování prostoru. Můžeme to říct docela stručně. Jdi, najdi místo, které osloví tvé srdce, a v něm vytvoř pro sebe a svou rodinu prostor lásky. To je, člověče, tvé předurčení.

Tím, že budeš zdokonalovat malý kousek Matky Země, budeš zdokonalovat i sám sebe a vše, co je s tebou ve vzájemném vztahu. A tak přestože žijeme v době, kterou nelze nazvat jednoduchou, můžeme říci, že jsme si pro svůj současný život vybrali velmi podnětnou dobu i místo. Máme šanci mnohé pochopit, mnoho věcí se nám otvírá. Doporučujeme každému seznámit se s knihami o Anastasii od Vladimíra Megreho, případně s knihami Tajrada od Ivana ANDRJUŠČENKA.

Protože mi víme, že smysl života není jen nějaké povolání, které mě naplňuje, ale je to celý komplex dobře nastavených vztahů v mém životě. My jsme Slované!

CVIČENÍ NA ZÁVĚR

Postupně si skrze našich šest pilířů hojnosti podle Slovanů představíme 16 kónů Slovanů.

Ke každému kónu jsme vám navíc připravili otázku. Zkuste si na všechny otázky odpověď a pokud to tak budete cítit, KONejte.

 

Kon změny

Všichni se rodíme jako tvořivé bytosti, proto, abychom přinášeli světlo vzestupu, zdokonalování, a díky tomuto procesu se k nám může vracet potlačená moudrost, víra, soulad a harmonie. Protože toto je od počátku neoddělitelná součást každého živého člověka. Změnou, kterou vnášíme do svého bytí a do prostoru kolem sebe, ovlivňujeme štěstí a blahobyt Země.

Jaká změna by měla nastat ve tvém životě, abys mohl být nápomocný tvořivé hojnosti na této Zemi?


 

Všimli jste si naší otázky ve videu? Co myslíš? Proč žiješ právě teď a tady?

Tak tuto otázku si zodpovíme za měsíc v dalším článku.


A zároveň vám dlužíme odpověď na otázku u třetího pilíře. Tu jsme vám zodpověděli na konci článku s třetím pilířem, můžete si mrknout zde.