II. pilíř hojnosti podle Slovanů: Zdraví

Krásný den všem,

máme před sebou šest báječných měsíců, kdy se budeme blíže a hlouběji zabývat pilíři hojnosti podle našich předků – Slovanů. Dnes nás čeká druhý pilíř, kterým je Zdraví.

Než se pustíte do článku, podívejte se nejprve na úvodní video k tomuto pilíři.


Jak jste mohli vidět ve videu, základem úspěchu pro oblast zdraví je naše práce s myšlenkami. Pokud se dokážeme udržet v radostných, čistých a světlých myšlenkách, pak se nemusíme o své zdraví bát. To věděli už i dávní Slované. Současná doba je právě v souvislosti se zdravím velmi pomýlená. Lidé jsou nuceni přecházet na nezdravé poTRAVINY, místo aby mohli dál mít za pokrm zdravou obŽIVU. Je třeba vrátit vodě, půdě i vzduchu původní kvalitu. Když vědci porovnávali vodu, kterou používáme z vodovodu, s vodou posvátných pramenů, zjistili, že pramenitá voda má až 16 000x vyšší hladinu energie než voda kohoutková. Toto by pro nás mělo být vykřičníkem.

Stejně tak půda, ta je po desetiletí programově zamořována nejrůznějšími jedy. Asi všichni víme, že naše DNA je nastavená na 150 let života. Ale to není pravda. Naše DNA, která původně umožňovala tisíc let života, byla před 11 000 lety radikálně pozměněna. Přesto je to stále 300 let! Tak jak to, že průměrný věk člověka je přibližně 80 let? Je to proto, že vnějšími řízenými vstupy, tzn. nekvalitní vodou, půdou a vzduchem, jsme řízeně tráveni. Tak to ale nemusí být. Stačí znovu se přičinit o svou soběstačnost, co se týče obživy. Když najdeme pro svou rodinu alespoň malou zahrádku a začneme na ní pěstovat zdravé ovoce a zeleninu, uděláme možná malý krok; pokud nás ale budou tisíce a miliony, tak potom milion malých kroků bude znamenat veliký skok pro lidstvo a Matku Zemi.

Vraťme si zpátky zdravé prostředí pro život, vraťme si zpátky dobré předpoklady pro naše zdraví. A nedovolme parazitům, aby profitovali z naší nespokojenosti a pocitu bezmoci. Situace se jeví vážnou, ale my jsme Slované. A naše buněčná paměť se znovu probouzí, a tak intuitivně začínáme dělat to, co je potřeba, abychom nastartovali tu nejlepší možnou změnu. Zakládáme komunitní zahrady a družstva, spolupracujeme, vytváříme komunity, jejichž členové se navzájem podporují. Pokud je jeden oslabený, ostatní ho podepřou. Protože co jednomu nemožno, to všem dohromady snáze. Začíná éra družstev a komunit, éra spolupráce a pomoci. Vrátíme-li se ke spolupráci, vrátíme se ke kořenům svého zdraví. Protože celá příroda je nastavená na spolupráci. Silnější stromy pomáhají slabším, chrání je, aby mohly vyrůst. A to se začíná dít i mezi lidmi právě v této době. Začínáme si uvědomovat, že zdraví je jen naše zodpovědnost, že naše tělo je krásné, úžasné, dokonale stvořené, s mnoha neuvěřitelnými regeneračními schopnostmi. Nepotřebujeme tedy žádné umělé látky vpravované do těla. Vždyť i Nejvyšší soud Spojených států prohlásil vakcíny proti covidu za biologické zbraně současné doby. Mějme tedy stále na mysli, že jsme nesmrtelné duše, které pro každý život dostávají nádherné tělo. A podle toho s ním zacházejme. Dávejme mu tu nejlepší obživu, stvořme si krásný prostor pro život a vyživujme své tělo i duši těmi nejlepšími světlými myšlenkami. Pak se bude dařit nejen našemu zdraví, ale dařit se nám bude ve všech oblastech života.

Jsme Slované, a proto víme, že kolektivní světlá myšlenka dokáže i zázrak uzdravení. Mysleme na své blízké, kteří své zdraví ztratili, tak, jako by byli zdraví. V současnosti máme možnost léčení duchovní cestou. Skrze Bruna Gröninga (chcete-li vědět víc, podívejte se na pořad Duše K z 5. 1. 2020), který nám ukázal a ukazuje stále, že možnosti lidského ducha i těla jsou nevyčerpatelné a že jde vždy o naše rozhodnutí.

A to Slované moc dobře vědí. Tak jednejme podle toho. Nepodceňujme sílu Matky Země. Chceme plné zdraví? Tak začněme zase v létě co nejvíc chodit bosky. I toto odpojení bylo naplánované temnými silami. Spojte se zpátky bosou nohou opět s Matkou Zemí a uvidíte, kolik neduhů vás opustí.

Nádherná slovanská moudrost:

Svatá Země – Matička, naše nejbližší rodička, které jsme se narodili na té nejhlubší a nejvyšší úrovni. Nejsvatější Matka Země, která miluje vše živé. Od bakterie po člověka. Vše se nachází v jejím poli. Pro všechny je milující Matkou a oporou. Nic pro ni není zanedbatelné a nic pro ni není příliš velké. A zvlášť drahé je jí to, když ji někdo z lidí začíná vidět ve skutečné slávě, věnuje jí pozornost a začíná ji oslovovat „maminka“.

Protože my víme, že si utváříme skutečné zdraví, my jsme Slované!

CVIČENÍ NA ZÁVĚR

Postupně si skrze našich šest pilířů hojnosti podle Slovanů představíme 16 kónů Slovanů.

Ke každému kónu jsme vám navíc připravili otázku. Zkuste si na všechny otázky odpověď a pokud to tak budete cítit, KONejte.

Kon shody

Jenom světlá mysl vytváří světlý život. Když děláš to, co miluješ, vytváříš soulad. A ten ti přinese život v blahobytu, radosti a ve zdraví.

Co tě v životě nejvíc těší a naplňuje?

Kon vděčnosti

Každý den děkuji za všechno, co přichází – za to dobré i za to zlé.

Za co všechno můžeš poděkovat sobě?

Kon světa myšlenek

Měj čisté myšlenky a vytvoříš mír na Zemi. Raduj se z maličkostí, a tím vytvoříš ve svém životě harmonii.

Kde všude vidíš krásu ve svém životě?


Všimli jste si naší otázky ve videu? Víte, že si svými myšlenkami můžete změnit svou DNA?

Naše DNA si žádá slovo. To je závěr výzkumu vědců (dr. Gargajev a dr. Poponin). Opakovaným vnášením určitého slova měníme svou DNA, mažeme původní buněčné vzpomínky a vytváříme nové. Nejsilněji na plasticitu naší DNA působí slova se silným citovým zabarvením (kladně nebo záporně).
Máme každý den možnost volby – buďto vědomě pracovat na překódování a léčení buněčných vzpomínek, které nám nedovolí žít plnohodnotný život, nebo si můžeme zcela nevědomě, zato s pocitem oběti, vytvářet další a další bloky, které budou naši cestu komplikovat.
Sami si tvoříme náš život skrze ta slova a pocity, kterým se otevíráme. To lidé v dávné minulosti věděli, a proto poslouchali příběhy, které léčily jejich buněčné vzpomínky. Vyzkoušejte si sílu slova ve svém vlastním životě a poslechněte si jeden z našich příběhů.