Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO

KURZ RUSKÉHO JAZYKA SPECIÁLNÍ METODOU – pro začátečníky v Měsíčnici

Superlearningová dílna – 5-denní intenzívní kurz pro úplné začátečníky

PRO KOHO:  Kurz je určen jen pro dospělé, kteří si chtějí osvojit základy ruského jazyka.

Kurz je pro úplné začátečníky, jen pro dospělé, není určen pro ty, kdo se už trochu v zákl. situacích domluví. V předstihu před kurzem obdržíte něco málo přípravných materiálů, které si vyvěsíte a  zaktivujete.
Pokud jste kdykoli v minulosti dosáhli úrovně že jste se trochu domluvili a četli v azbuce, i když jste všechno „zapomněli“, nehlaste se na tento kurz, pro vás je určený kurz pro velmi mírně pokročilé.

Můžete zjistit, že učit se dá zcela jinak než znáte. Vedeno formou tvořivé dílny + Komenského škola hrou.

JAK: Zážitkovými metodami, využití pravé mozkové hemisféry, na bázi superlearningu, koncepty jdoucí přes tělo, zrak i sluch. Využívá se kreativních prvků, pohybu, spontánního učení a relaxací, navazování na mnemotechnické pomůcky.

Každý dostane na konci kursu ještě aktivační nahrávku – pojistku, díky které si může „doaktivovat“ to, co mu neutkvělo v paměti během kurzu, slovní zásobu  cca 550 pojmů si zafixovat nebo si ji kdykoli i po letech pomocí nahrávky znovu aktivovat.

CÍL KURZU:
– základy čtení v azbuce
– rychlý průlom do jazyka
– dorozumění v základních situacích v turistickém kontaktu
– dosažení základní orientace v jazyce
– udržení konverzace na základní témata v rozsahu cca 550 slov
– vyjádření svých potřeb
– 1-2 večery nepovinný zábavný program – hry a zábava v ruštině.

Součástí kurzu jsou relaxace a ochutnávky typických jídel.

KDY: 16. – 20. 08. 2023 – středa-neděle (začínáme v st 15:00, dále denně 9:00 -19.45, Ne 9:00 – 17:00)

KDE: Centrum rozvoje Měsíčnice, Zahrady nad městem, Rudolfov

CENA:  6.400 Kč zahrnuje 50 vyuč. hodin výuky, učební pomůcky, aktivační nahrávku k poslouchání doma či v autě. Možná výhodnější cena při plně obsazené kapacitě.

LEKTOR: Kurz vede: Petr Vladyka + ruštinářka

Petr po výcviku metody Superlearning/Sugestopedie v GB-Ipswich, vede přes 25 let superlearningové jazykové kursy /angličtina, španělština, italština atd./ jako externista přednáší spec. VŠ semináře „Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání“, vedl celostátní výcviky psychologů a učitelů SŠ a ZŠ akreditované MŠMT, dále kurzy zaměřené na komunikaci, progresívní učení a rozvíjení kreativity

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE: Zdenka tel. 605266948, email: zdenka.sbj@centrum.cz