Milí přátelé, z celého srdce vám děkujeme za sdílení naší výzvy.

Praktické zkušenosti i věda mnohokrát prokázaly sílu jednotné myšlenky. Síla je to obrovská – bořivá nebo tvořivá. V současné době jsou lidé atakováni bořivou silou. Jsou živeni obavami všeho druhu, často se mluví o válce, o krizi…

Ale tak to vůbec nemusí být!!!

Spojme teď svoje síly a pošleme světlo do tmy a vnesme naději do současného světa! Věřte, že to teď může velmi ovlivnit děje v brzké budoucnosti.

Pomozme naší vlasti – krásné bílé růži – aby rozkvetla do krásy!

Kdo to pocítí v srdci, připojte se k nám. Jednotlivci nebo v rámci setkání vašich rodin, přátel. Je třeba to udělat co nejdříve, ideálně do tohoto čtvrtka, abychom poslali všem opravdu silnou energii Dobra.

 

Poproste za tyto tři záležitosti:

1. Prosíme za sjednocení všech Slovanů

2. Prosíme za mír mezi všemi národy

3. Prosíme za nejlepší volbu prezidenta pro naši zemi.

 

Otázka sjednocení Slovanů je otázkou života a smrti našich slovanských národů. Pokud se té druhé straně podaří nás poštvat proti sobě (a že na tom pilně pracuje!), bude ohrožena samotná existence naší země i dalších slovanských zemí. Druhá strana si je velmi dobře vědoma, jaká síla v nás spočívá, a právě proto se tak snaží…

NEDOVOLME TO! My s naší společnou jednotnou myslí můžeme velmi silně ovlivnit situaci a vychýlit ručičku vah směrem k dobru. Věřme tomu, síla srdce je nezměrná, dobro je silnější než zlo a láska je nejsilnější energie. Pokud se přidáte a podpoříte tuto aktivitu, směřující k tvoření, k dobru a k míru, předem ze srdce děkuji. Vaše Irena

 

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VIDEO K TOMUTO ČLÁNKU