Protože my jsme Slované

Krásný den všem,

v minulém roce jsem se setkávali u podcastů s tématem Hojnost podle Slovanů. Protože si myslím, že o Slovanech stále víme mnohem méně, než je třeba, budeme se setkávat se Slovany podrobněji.

 

Kdo je to Slovan?

Pokud to vezmeme v tom nejširším a nejobecnějším významu slova, pak Slovan je každý, kdo ovládá materiotvornou schopnost slova, a důležité je, že ji ovládá podle Božích kónů, tzn. ve prospěch všech. V tomto chápání je Slovanem každý obyvatel Země, který ctí dobro a jedná v souladu s ním.

Užší význam pojmu Slovan se odvíjí od původního názvu Slavjanin, což znamená Slavící jang a jin, tedy člověk, který má v úctě velkou Harmonii a veškerým svým konáním se k ní snaží přispívat. V užším chápání jsou Slované etnikum, které se vyznačuje charakteristickou DNA, tzn. jakýmsi naprogramováním, které znemožňuje zotročení člověka. Slovan se raději nechá zabít, než by se stal otrokem. Velmi podstatné je i to, že když reálně hrozí zánik lidstva, dochází u Slovanů k velkému probuzení a najednou se začínáme rozpomínat na buněčné úrovni, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam máme směřovat. A toto své rozpomenutí dál začneme šířit do světa.

 

Slované, to jsou naše kořeny, my jsme Slované a my se probouzíme. Právě teď.

Začínáme pociťovat, že je nesmyslné vést proti sobě války. Hašteřit se, nechat se manipulovat a ovládat někým zvenčí. Naše síla je ve sjednocení. Pojďme se sjednotit a spolupracovat. Pojďme vytvářet novou kulturu podle kónů Vesmíru.

Co je nová kultuRA?

Slovo kultuRA znamená KULT-U-RA, neboli je to kult, který nejvýše staví Všetvůrce RA a jeho moudrost. Všetvůrce RA je nejvyšší tvůrce ve Vesmíru, je to ten, který stvořil všechno ve Vesmíru, někdo mu říká Bůh, jiný Vesmírný intelekt, další Univerzum…

Nová kultuRA otevře nové poznání. Stovky let jsme byli klamáni, byla změněna naše historie, byli jsme přesvědčováni, že jsme tu jen pár staletí, nekulturní národ bez vlastního písma. Nic z toho není pravda, Tartárie už pomalu povstává z prachu zapomenutí a opět se chystá zazářit svou slávou. Světlo a dobro se k nám vrací zpátky, a to navzdory tomu, že temnota se ještě nechce vzdát. Přesto už prohrává. Zdánlivý chaos, který vnímáme všude kolem sebe, je ve skutečnosti důkladnou přestavbou od základu. Parazitický systém je nahrazován novým, spravedlivým ekonomickým systémem. Po velmi dlouhou dobu jsme byli přesvědčováni, že jsme na tomto systému životně závislí. Že nedokážeme vymyslet nic lepšího.

 

Jeden z pilířů byl zdůrazněn

A sice peníze a materiální statky. To teď končí, hojnost začínáme opět chápat v širokém spektru, protože mnozí lidé, tak jak se probouzí, cítí, že upřednostňování peněz, materiálna nás zavedlo do slepé uličky. Peníze se staly nástrojem vykořisťování, útlaku, moci. Peníze musí fungovat dál, zatím to bez nich neumíme. Ale musí fungovat jako nástroj spravedlnosti a pozitivní motivace. A zároveň je musíme vnímat jenom jako JEDEN z pilířů hojnosti. Naše skutečná hojnost může být tvořena pouze celostně. Proto vám budeme postupně připomínat jednotlivé pilíře a nejen připomínat, ale i otvírat jednak zapomenuté, a jednak ty nejsoučasnější informace, které vám jasně ukáží, že nová éra, nová spravedlivá, světlá éra lidstva UŽ JE TADY!

Příště se můžete těšit na pohádku a od Nového roku budeme pracovat s pilíři. Pracovat znamená, že s každým pilířem pro vás připravíme drobný úkol, který vám pomůže tuto oblast aktivovat ve svém životě. Moc se těšíme na společné tvoření a na naši novou krásnou realitu.

 

Protože My jsme sjednoceni, my jsme Slované!