Teď už nemusíš zachraňovat svět, můj rytíři

To je název našeho zimního příběhu. Příběhu o krásném budoucím, které se právě teď již děje. Více netřeba psát, ani říkat, zaposlouchejte se spolu s námi do vyprávění a mějme spolu radost. Světlo přichází a už to nejde zastavit.

Protože My jsme sjednoceni, my jsme Slované!